Tarieven

Jaarlijks worden de tarieven in overleg met de gemeente Heemstede en de oudercommissie vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ouders/verzorgers die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders/verzorgers die dat recht niet hebben.

Recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst
Indien beide ouders werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen, dan kun je op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten via de belastingdienst. Een alleenstaande ouder, die werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, kan ook hiervoor een aanvraag doen.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het (gezamenlijk) inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst. Heb je nog vragen over deze regeling, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen je graag!

Onze tarieven voor 2024 zijn:

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je terug ontvangt?
Klik dan op de button voor een betrouwbare proefberekening: Rekenhulp

Geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst
Niet iedere ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag voor de peuteropvanguren van ’t Meerlnest. De gemeente Heemstede ziet meerwaarde in onze peuteropvang en biedt deze gezinnen een verlaagd tarief aan voor maximaal 2 ochtenden per week. Voor de overige ochtenden geldt een apart tarief.

De volgende tarieven worden in 2024 toegepast
(klik op afbeelding):

Tussentijdse wijziging
Het kan altijd gebeuren dat de gezinssituatie gedurende de contractperiode wijzigt waardoor er geen recht meer is op kinderopvangtoeslag of juist wel. Dat is geen enkel probleem, we passen het contract gewoon gedurende de resterende periode aan.

Vast maandbedrag
Wij werken zoveel mogelijk met een vast maandtarief. Op 1 januari wordt per dagdeel het jaarbedrag vastgesteld en verdeeld over 11 maanden. Afhankelijk van hoe de zomervakantie valt zal er in de maand juli of augustus niet gefactureerd worden. De schoolvakanties met uitzondering van de feestdagen worden niet in de berekening meegenomen. Wij streven naar maximaal 2 studiedagen per jaar.