Activiteiten

Dagdelen
Op ’t Meerlnest start de ochtend op het afgesloten buitenspeelplein. De kinderen worden bij voorkeur gebracht tussen 8.30 uur tot 8.45 uur. Daarna gaan wij naar binnen en starten we met een eerste (korte) kring om elkaar goedemorgen te wensen. Via dagritme kaarten kunnen kinderen precies het programma volgen. Zo zien ze wanneer wij gaan knutselen, dansen, gymmen, fruit eten, puzzelen, verschonen en wanneer wij weer in de kring gaan zitten. . De kinderen worden uiterlijk om 12.15 uur weer opgehaald.

newphoto-laughing


Programma
Naast de thema’s die wij zelf hebben uitgewerkt, werken wij met het programma Uk & Puk (www.pukenko.nl). Uk & Puk is een programma gericht op Voorschoolse Educatie (VE). ’t Meerlnest is geen officiële VE locatie maar we doen wel activiteiten vanuit dit VE programma. Onze activiteiten zijn gericht op de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Spelenderwijs stimuleren wij rekenprikkels en de woordenschat. Ons programma is hierdoor een goede voorbereiding op de basisschool.

Via de OUDERLOGIN informeren wij jullie regelmatig over onze thema’s en geven tips hoe jullie thuis mee kunt doen.

Wennen
De eerste keer nodigen wij jullie met je kind uit op het dagdeel. We maken kennis, bespreken de gegevens en bijzonderheden, vertellen iets over het programma en jullie kunnen op je gemak bij ons rondkijken. Pas bij het tweede bezoek gaan we werken aan het afscheid nemen. Voor het ene kind is het afscheid nemen makkelijker dan voor het andere kind. Daarom is er geen standaard wenprocedure: wij volgen het kind en jullie behoefte daarin. Maar alle ouders adviseren wij in de beginperiode als één van de eerste ouders op te halen.

Feestdagen
Om het jaar gaan we met de kinderen van de maandag- & woensdagochtendgroep en de dinsdag- & vrijdagochtendgroep van de locatie Voorweg naar het Groenendaalse bos. Op de locatie Waalslaan gaan we met 1 ochtendgroep. Wij organiseren daarnaast een leuke paas-, Sinterklaas- en kerstochtend.

Ouderbetrokkenheid & ouderparticipatie
Betrokkenheid van ouders vinden wij zeer belangrijk. Wij nodigen jullie 2 tot 3 keer per jaar uit voor een koffieochtend op de groep, dan kunnen jullie zelf ervaren hoeveel plezier de kinderen beleven  op onze speellocatie. Deze koffie-ochtend start de ene keer meteen om half negen en de andere keer rond 11 uur. Opa of oma of de oppas is ook van harte welkom.

Inloopspreekuren
Wij organiseren inloopspreekuren waar jullie vragen kunnen stellen aan een logopediste, een kirden-fysiotherapeute of een JGZ-verpleegkundige.