Tarieven

Jaarlijks worden de tarieven vastgesteld door de gemeente Heemstede. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ouders/verzorgers die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders/verzorgers die dat recht niet hebben.

Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst
Indien beide ouders werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen, dan kun je op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten via de belastingdienst.Werk je zonder vergoeding mee in het bedrijf van je partner, dan word je door de belastingdienst als werkend beschouwd.

Indien je een alleenstaande ouder bent, dan kun je als je werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt ook een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming in de kosten.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het (gezamenlijk) inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren. Een tweede voorwaarde is dat jouw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst. Heb je nog vragen over deze regeling, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen je graag!

Het tarief voor ouders die vallen onder deze regeling bedraagt het uurtarief € 8,02 per uur in 2019.

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je terug ontvangt? Klik dan op deze link voor een betrouwbare proefberekening: www.toeslagen.nl/rekenhulp

Verlaagd tarief
Niet iedere ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag of soms ontvang je al het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag omdat jouw kind bijvoorbeeld ook naar een kinderdagverblijf gaat. De gemeente Heemstede ziet meerwaarde in de peuteropvang van ’t Meerlnest en biedt deze gezinnen een verlaagd tarief aan voor maximaal 2 ochtenden per week.

Ongeveer een maand voor plaatsing nemen wij contact met je op en dan kun je aangeven dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Je vult dan vervolgens de Verklaring Geen Recht op Kinderopvangtoeslag van de Gemeente Heemstede in. Indien je naast deze Verklaring ook bewijsstukken van het inkomen inlevert, dan kun je in aanmerking komen voor een extra verlaagd (inkomensafhankelijk) tarief. De tarieven zijn gebaseerd op de VNG advies tabel. Deze tabel wordt jaarlijks aangepast.

Ook voor deze regeling geldt: Heb je nog vragen, wij helpen graag!

De verklaring is te downloaden door met de muis op deze link te klikken:

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Heemstede 2018

 

De berekening van het maandbedrag

De schoolvakanties en de feestdagen worden niet meegenomen in de berekening van peuteropvanguren, maar wij werken wel zoveel mogelijk met een vast maandtarief. De aangeboden uren worden daarom verdeeld over alle maanden met uitzondering van de maand augustus. In deze maand is de peuteropvang (grotendeels) gesloten en wordt er niet geïncasseerd.

In de volgende documenten is af te lezen hoeveel keren wij een dagdeel per jaar aanbieden en de opvangtijd per dagdeel. Door deze twee getallen te vermenigvuldigen en te delen door 11 maanden geeft het aantal uren dat wij per maand in rekening brengen. Dit bedrag keer het voor jullie geldende uurtarief geeft het maandbedrag.

De tarieven zijn te openen door met de muis op de link te klikken:

Tarieven 2018  Locatie Van der Waalslaan
Tarieven 20 18 Locatie Voorweg