Tarieven

Jaarlijks worden de tarieven in overleg met de gemeente Heemstede vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ouders/verzorgers die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders/verzorgers die dat recht niet hebben.

Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst
Indien beide ouders werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen, dan kun je op de website van de belastingdienst (www.toeslagen.nl) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten via de belastingdienst.

Indien je een alleenstaande ouder bent, dan kun je als je werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt ook een aanvraag doen voor deze tegemoetkoming in de kosten.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door het (gezamenlijk) inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren. Een tweede voorwaarde is dat jouw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst. Heb je nog vragen over deze regeling, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen je graag!

Het tarief voor ouders die vallen onder deze regeling bedraagt het uurtarief € 8,17 per uur in 2020.

Wil je weten hoeveel kinderopvangtoeslag je terug ontvangt?

Klik dan op de button voor een betrouwbare proefberekening: Rekenhulp

Verlaagd tarief
Niet iedere ouder heeft recht op kinderopvangtoeslag of soms ontvang je al het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag omdat jouw kind bijvoorbeeld ook naar een kinderdagverblijf gaat. De gemeente Heemstede ziet meerwaarde in de peuteropvang van ’t Meerlnest en biedt deze gezinnen een verlaagd tarief aan voor maximaal 2 ochtenden per week. Er wordt gewerkt met de VNG adviestabel. Wij helpen je graag met de aanvraag van dit verlaagde tarief.

Tussentijdse wijziging
Het kan altijd gebeuren dat de gezinssituatie gedurende de contractperiode wijzigt waardoor er geen recht meer is op kinderopvangtoeslag of juist wel. Dat is geen enkel probleem, we passen het contract gewoon gedurende de resterende periode aan.

De berekening van het maandbedrag

De schoolvakanties en de feestdagen worden niet meegenomen in de berekening van peuteropvanguren, maar wij werken wel zoveel mogelijk met een vast maandtarief. De aangeboden uren worden daarom verdeeld over alle maanden met uitzondering van de maand augustus. In deze maand is de peuteropvang (grotendeels) gesloten en wordt er niet geïncasseerd.

In het tariefoverzicht (hieronder te downloaden) kun je lezen hoeveel keer wij een dagdeel per jaar aanbieden en de opvangtijd per dagdeel. Door deze twee getallen te vermenigvuldigen en te delen door 11 maanden geeft het aantal uren dat wij per maand in rekening brengen. Dit bedrag keer het voor jullie geldende uurtarief geeft het maandbedrag. Eén maand in de zomervakantie factureren wij niet. In 2020 is dat de maand juli.

Het tariefoverzicht is te openen door met de muis op de  button te klikken:

Tarieven 2020