Organisatie

Algemeen
In 1973 heeft een groep ouders het initiatief genomen tot het oprichten van de Peuterspeelgroep Heemstede. Inmiddels is de Stichting Peuterspeelgroep Heemstede uitgegroeid tot één van de grootste organisaties die gespecialiseerd is in de opvang van kinderen van twee tot vier jaar.
Beide locaties werken volgens ambitieniveau 2. De groepsgrootte bestaat uit maximaal zestien peuters en er werken twee gediplomeerde medewerkers op een dagdeel. Een groep bestaat uit een vaste combinatie van twee dagdelen. De groepsleidster treft u op beide dagen aan en ook de meeste kinderen komen op beide dagen.

Sinds 1 april 2014 zijn wij omgevormd van peuterspeelzaal naar halve dagopvang met een maximum van 40 weken per jaar. Eén ding is niet veranderd en dat is dat wij een organisatie blijven zonder winstoogmerk.

Het leidsterteam
Al onze medewerkers zijn gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang. Met veel enthousiasme staan zij iedere dag voor u en uw kind klaar.

Ons team bestaat uit:
Germaine, Hester, Nienke, Bionda en Eveline. De manager is Sandra van Kempen.

Het bestuur
Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, is verantwoordelijk voor het gehele beleid van de peuteropvang-organisatie. Zij nemen beslissingen op het gebied van personeel, huisvesting, pedagogisch beleid en financiën. Daarnaast hebben zij een controlerende en toezichthoudende taak op het dagelijks beleid. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks beleid ligt bij de manager.

Het bestuur bestaat uit:
Sonja Moolenaar – voorzitter
Evert Jan Smeele – penningmeester
Fleur Poulie – algemeen bestuurslid
Marjolein Hijl – secretaris
Thomas Kollée – algemeen bestuurslid
Onno Bosch – algemeen bestuurslid

De oudercommissie
Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie. De oudercommissieleden hebben minimaal één kind dat op dit moment de speellocatie bezoekt.

Locatie Voorweg:
Nancy van der Wijden Voorzitter
Manal Belamlih-Bourahma
Elizabeth Martinot
Liel Prijs

Bereikbaar via: ocvoorweg@gmail.com

Locatie Van der Waalslaan:
Amanda Vermolen-Van der Hulst – voorzitter
Marieke Visser
Ellis van der Tak

Bereikbaar via: ocmeerlnestvdwaals@gmail.com

Ouderhulp:
Diverse enthousiaste ouders bieden incidenteel hun hulp aan voor het doen van boodschappen, het bakken van een taart, het repareren van speelgoed, het begeleiden van het schoolreisje e.d..